LIÑO DE GALICIA

LIÑO DE GALICIA

Liño de Galicia dedícase á elaboración de teas e pezas a medida de liño, un produto que coñeceu o seu apoxeo a finais do século XVIII e comezos do XIX, e que actualmente, tras un período de decadencia, está a tratarse de recuperar. O taller de Liño de Galicia reproduce as técnicas de traballo tradicional e artesanal do liño, desde que a planta está na natureza ata que se converte en fibra e lócese nunha peza de calidade.

Produto Turístico

O taller Liño de Galicia atópase no Castelo de Vimianzo. Non é necesaria reserva previa.
Horario de apertura do Castelo de Vimianzo: de martes a domingo e festivos, de 10,00 a 14.00 e de 16,00 a 18.30h. Luns cerrado.

Reservas

Non é necesario concertar cita previa