Faro e semáforo de Fisterra

Faro e semáforo de Fisterra

O de Finisterre é o faro máis occidental de Europa, e probablemente un dos máis visitados do continente, por esta condición e pola súa vinculación ao Camiño de Santiago, do cal se considera hoxe que é o seu punto final.
Ademais do faro, construído en 1853 e, dada o perigo destas costas, visible desde o mar a máis de 50 quilómetros, existen outros elementos interesantes, especialmente dous edificios veciños: a sirena e o semáforo.
A sirena entrou en funcionamento en 1889, co fin de complementar ao faro nos días de escasa visibilidade, emitindo series de sons audibles a máis de 40 quilómetros de distancia, de aí o sobrenome da "vaca de Fisterra".
E o semáforo, situado nunha pequena elevación inmediata ao faro e construído en 1879, cuxa misión eran as comunicacións, por medios ópticos, entre mar e terra. Do mesmo xeito que ocorre noutros semáforos, como o de Bares, hoxe en día está rehabilitado como hotel.
Pouco antes de chegar ao faro, pola estrada, pódese acceder ao veciño Miradoiro de O Solpor, con magníficas vistas do mar, a ría e ao Monte Pindo.

Acceso

O acceso ao faro desde a localidade de Fisterra seguindo a AC-550, é directo e está ben sinalizado.