Mapa

No seguinte mapa podes consultar a localización de todos os puntos de interese (empresas e recursos turísticos) que forma parte do proxecto de Turismo Industrial provincia da Coruña.

Utiliza os botóns situados baixo o mapa para consultar a localización dos puntos de interese filtrados por unha ou varias categorías.