Museo de Historia Natural da SGHN Ferrol

Museo de Historia Natural da SGHN Ferrol
A exposición, que conta con seccións únicas, como a de mamíferos mariños e a de pezas de restos óseos, é unha das coleccións máis importantes da Península Ibérica. Cabe destacar o feito de que a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) mantén unhas normas éticas que non permiten que forme parte da mostra expositiva nada procedente de animais capturados ilegalmente, feridos ou sacrificados. Especialmente destacable é a súa colección de cetáceos do Atlántico norte, a máis completa de Europa e unha das coleccións de cetáceos fósiles máis importantes do mundo.
Acceso

Contorno urbán

Máis Información