Edificio da Deputación da Coruña

Emblemática e histórica construción da cidade da Coruña
Deputación da Coruña
Deputación da Coruña
Patrimonio provincial
As Mariñas » A Coruña

Na sede da Deputación da Coruña, situada na avenida Porto da Coruña nº 2, encontrase un dos edificios máis antigos da cidade de mediados do século XIX, ao pé dos Xardíns de Méndez Nuñez.

INFORMACIÓN RELATIVA AO CORONAVIRUS::

  • A entrada aos recintos deberá realizarse con máscara, que deberá levar cada persoa posta, excepto menores de 6 anos.
  •  Deberán gardarse as normas de distanciamento e respectar o aforo máximo indicado para o recinto. 
  •  Empregarán xel hidroalcohólico que estará a súa disposición. 

Os servizos de atención a visitantes ofrecidos pola Deputación da Coruña teñen carácter gratuíto. 

Información adicional: Servicio de Patrimonio de Contratación. Tlf: 981 080 314 / 981 080 300

http://www.dacoruna.gal/patrimonio/.