Fragas do Eume

Zona de Especial Conservación (ZEC)
Espazo natural Fragas do Eume
Espazo natural Fragas do Eume
Espazos naturais
Ferrolterra e Eume » A Capela

O río Eume, ao seu paso polos concellos de A Capela, Cabanas, Pontedeume, Monfero e As Pontes de García Rodríguez, deu vida, ao carón das súas ribeiras, tanto á diversidade de flora do Parque natural de máis de nove mil hectáreas como a multitude de especies que nel habitan sen esquecerse da existencia dos Mosteiros de Caaveiro e Monfero nos concellos respectivamente de A Capela e Monfero.