Cabo Ortegal e os Aguillóns

Paisaxe arqueolóxica e xeolóxica
Ferrolterra e Eume » Cariño

Recurso xeolóxico do proxecto de Xeoparque de Cabo Ortegal ubicado na segunda punta mais setentrional da Peninsula Ibérica