Cabo Ortegal e os Aguillóns

Paisaxe arqueolóxico e xeolóxico
Ferrolterra e Eume » Cariño

Recurso xeolóxico do proxecto de Xeoparque de Cabo Ortegal ubicado na segunda punta mais setentrional da Peninsula Ibérica