Batáns do Mosquetín

Os batáns do Mosquetín é un conxunto de arquitectura civil composto por tres batáns e seis muíños. 
Batáns do Mosquetín
Batáns do Mosquetín
Patrimonio provincial
Costa da Morte » Vimianzo

Os batáns do Mosquetín é un conxunto de arquitectura civil composto por tres batáns e seis muíños. 

Situados no Concello de Vimianzo ao carón do Río Grande, conforman unha mostra etnográfica ao redor do aproveitamento da auga para a industria artesanal. 

Os batáns, usados para abatanar os tecidos, normalmente as pezas de liño e la, son edificacións típicas dos séculos XVIII e XIX que hoxe en día non son doadas de atopar nos nosos ríos. 

Os muíños, edificacións tradicionais para moer o gran, foron de grande importancia nas economías locais e abundan ao longo da xeografía galega. 

Este conxunto de arquitectura etnográfica foi rehabilitado pola Deputación da Coruña no ano 1997 converténdose nun centro de interpretación aberto a calquera persoa que o queira visitar. 

 

HORARIO:

Reapertura a partir do 29 de maio de 2020

Aberto todos os días de 11:00 a 20:00

VISITAS GUIADAS:

 

Teléfono de atención a visitantes (de luns a venres): 981 716 001 (ext. 1235)

turismo@vimianzo.gal

Coa colaboración do Concello de Vimianzo

 

INFORMACIÓN RELATIVA AO CORONAVIRUS:

  • A entrada aos recintos deberá realizarse con máscara, que deberá levar cada persoa posta, excepto menores de 6 anos.
  • Deberán gardarse as normas de distanciamento e respectar o aforo máximo indicado para o recinto. 
  • Empregarán xel hidroalcohólico que estará a súa disposición. 

Os servizos de atención a visitantes ofrecidos pola Deputación da Coruña teñen carácter gratuíto. 

Información adicional: Servicio de Patrimonio de Contratación. Tlf: 981 080 314 / 981 080 300

http://www.dacoruna.gal/patrimonio/