Dolmen de Dombate

Este monumento megalítico foi adquirido pola Deputación da Coruña segundo escritura pública o 11 de setembro de 1975.
Dolmen de Dombate
Dolmen de Dombate
Patrimonio provincial
Costa da Morte » Cabana de Bergantiños

Neste monumento megalítico existen dous túmulos superpostos: un túmulo recente de 24 metros de diámetro e 1,8 metros de altura que presenta unha cámara poligonal longa, de sete ortostatos, aberta ao exterior a través dun corredor de tres treitos, orientado ó leste, ben diferenciado tanto en planta como en alzada. Este corredor, que aparecía tapado por unha lousa a xeito de porta continúa cara o exterior a través dun corredor ou dromos existentes na masa tumular.

Tanto a cámara como o corredor, presentan importantes restos de arte, sexa gravado ou pintura. É un túmulo antigo de 10,5 metros de diámetro e de 1 metro de altura, cunha estrutura interna formada por unha cámara de nove ortostatos aberta ao leste, ao que se accedía por unha entrada en pozo.

Este monumento megalítico foi adquirido pola Deputación da Coruña segundo escritura pública o 11 de setembro de 1975.

Catálogo en formato PDF (11 MB) : "O dolmen de dombate: Arqueoloxía, Arquitectura e Conservación"

Calendario e horario de visitas

Verán visitas libres: Do 1 de xuño ao 30 de setembro, todos os días da semana durante o verán en horaro de 09:00 a 21:00h.

Verán visitas guiadas: Do 1 de xuño ao 30 de setembro. De luns a domingo de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h.

Visitas guiadas cada 30 minutos: comezando a primeira ás 10:00 e a última ás 19:30h.

Visitas guiadas noturnas:

  • No mes de xullo, os venres 10 e 24 ás 23:00h.
  • No mes de agosto, os venres 7 e 21 ás 23:00h.

Coa colaboración do Concello de Cabana de Bergantiños.

Télefonos de contacto:

- Atención ao público/guía: 672 435 736

- Centro Arqueolóxico Dolmen de Dombate: 618 575 481

- Concello de Cabana de Bergantiños (horario de mañá): 981 75 40 20

INFORMACIÓN RELATIVA AO CORONAVIRUS:

  • A entrada aos recintos deberá realizarse con máscara, que deberá levar cada persoa posta, excepto menores de 6 anos.
  • Deberán gardarse as normas de distanciamento e respectar o aforo máximo indicado para o recinto.
  • Na páxina web figurará o aformo máximo indicado para cada centro.Empregarán xel hidroalcohólico que estará a súa disposición. 

Os servizos de atención a visitantes ofrecidos pola Deputación da Coruña teñen carácter gratuíto. 

Información adicional: Servicio de Patrimonio de Contratación. Tlf: 981 080 314 / 981 080 300

http://www.dacoruna.gal/patrimonio/