Eco-museo Forno do Forte

Este museo situado en Malpica de Bergantiños, expón ao público a tecnoloxía e o xeito de vida tradicional dos oleiros (alfareiros) de Buño.
Forno do Forte
Forno do Forte
Patrimonio provincial
Costa da Morte » Malpica de Bergantiños

O Ecomuseo é un conxunto formado por antigas casas de familias alfareiras. Estes conxuntos contaban con vivenda, taller, forno, alpendre e cabazo. 

O obxectivo principal do museo é expoñer ao público a tecnoloxía e a maneira de vida tradicional dos oleiros de Buño. Aquí ofrécese á persoa visitante unha visión da vida tradicional e a oportunidade de vivir a experiencia de traballar nun torno e elaborar unha peza de barro.

Forno do Forte trátase pois, dun dos conxuntos etnográficos máis emblemático da comarca de Bergantiños.

Este conxunto foi rehabilitado para uso museístico no ano 1999 pola Deputación da Coruña.

 

HORARIOS:

Reapertura a partir do 29 de maio de 2020

Aberto de martes a sábado de 11.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00h.

Domingos de 10.00 a 14.00h.

Pechado os luns.

 

Teléfono de atención a visitantes: 981 711 520

Coa colaboración do Concello de Malpica de Bergantiños.

 

INFORMACIÓN RELATIVA AO CORONAVIRUS:

  • A entrada aos recintos deberá realizarse con máscara, que deberá levar cada persoa posta, excepto menores de 6 anos.
  • Deberán gardarse as normas de distanciamento e respectar o aforo máximo indicado para o recinto. 
  • Empregarán xel hidroalcohólico que estará a súa disposición. 

Os servizos de atención a visitantes ofrecidos pola Deputación da Coruña teñen carácter gratuíto. 

Información adicional: Servicio de Patrimonio de Contratación. Tlf: 981 080 314 / 981 080 300

http://www.dacoruna.gal/patrimonio/